1
Pro lid? , kte?? ?ij? v cel? sv?t kdo nen?vid? sn?dan?, pala?inky jsou dar z nebes . Pro v?echny ti, kte?? jsou v??niv? o pala?inky, sn?dan? jsou Dal?? Incredible d?rek pro an ji? neuv??iteln? seznam b?je?n? sn?dan? potraviny . Bez ohledu na to , co jste by cht?l, t?m?? Ka?d? miluje pala?inky , Plus m??e jen b?t ve va?? laskavosti na Perfect