1
M?dre S??wka to wyspecjalizowane centrum terapeutyczne mieszcz?ce si? w Opolu. Pracuj?cy tam specjali?ci prowadz? zaj?cia i terapie zar?wno dla najm?odszych, jak i doros?ych. ?wiadczymy us?ugi z dziedziny logopedii, psychologii, czy seksuologii.

Comments

Who Upvoted this Story